ADMINA-logo

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Zakład Obsługi Nieruchomości ADMINA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Koryznowej 2c.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi zgodnie z treścią wiadomości zawartej w formularzu kontaktowym (w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust 1 pkt. f RODO, podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na przesłaną nam wiadomość.

Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.