ADMINA-logo

Nasza oferta

Oferta

Zakład Obsługi Nieruchomości “ADMINA” Sp. z o.o. swoją ofertą obejmuje szereg usług mających na celu właściwe zarządzanie i administrowanie powierzoną nieruchomością.

Oferujemy kompleksową obsługę nieruchomości w zakresie:

 •  prowadzenia księgowości Wspólnot Mieszkaniowych;
 • zarządzania budynkami Wspólnot Mieszkaniowych;
 •  rozliczania i obsługi mieszkańców;
 • zarządzania i administrowania budynkami zleconymi;
 • zarówno mieszkalnymi jak również użytkowymi;


Obsługa terenów zewnętrznych obejmuje:

 • konserwację terenów zielonych;
 • sprzątanie i utrzymanie terenów utwardzonych (place, ulice, ciągi piesze itp.);
 • zakładanie nowych terenów zielonych według dowolnych uzgodnień
  (nasadzenia, rabaty, skarpy, zieleńce itp.).


Prowadzone przez Z.O.N. ADMINA konserwacje i remonty obejmują:

 • roboty ogólnobudowlane;
 • roboty blacharsko – dekarskie;
 • roboty elektryczne;
 • roboty hydrauliczne;
 • roboty ślusarskie;
 • usługi transportowe w zakresie przewozu rzeczy, przeprowadzek;
 • nadzorowanie i rozliczanie robót w powyższym zakresie.

Ponadto Zakład prowadzi ponadto w szerokim zakresie gospodarkę materiałową dla potrzeb zaopatrzenia i administrowania budynkami, jak również dla samych mieszkańców.

Zarządzanie

Finanse i księgowość

Remonty

Naprawy i konserwacje

Utrzymanie czystości

Tereny zielone

Mamy konkurencyjne ceny na rynku.

Nasza standardowa oferta w zakresie Zarządzania nieruchomościami obejmuje:

 • Nadzór nad konserwacją budynku i wykonywanymi przeglądami wynikającymi z Ustawy Prawo budowlane wykonywanymi na zlecenie, bądź wykonywanie siłami własnymi w ramach zawartej umowy.
 • Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku: utrzymanie czystości wewnątrz obiektu, utrzymanie terenów zewnętrznych, ciągów pieszych, placów i terenów zielonych w ramach zawartych umów.
 • Zarządca w przypadku awarii przekraczającej zakres podstawowej konserwacji bieżącej niezwłocznie i samodzielnie podejmuje działania w zakresie jej usunięcia, powiadamiając o jej zaistnieniu, sposobie likwidacji i kosztach.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy ustawy o Prawie budowlanym.
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa.
 • W ramach wynagrodzenia Zarządca zapewnia ogół niezbędnych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku i lokali, m.in. realizację umów o dostawę mediów oraz ich rozliczenie.
 • Prowadzenie dokumentacji lokali, dostarczanie korespondencji i rozliczeń Właścicielom lokali.
 • Prowadzenie księgowości dla nieruchomości i dokonywanie rozliczeń poprzez indywidualny rachunek bankowy.
 • Dokonywanie rozliczeń nieruchomości, przygotowywanie zebrań rocznych. Rozliczanie zaliczek na utrzymanie części wspólnej oraz świadczeń, opracowywanie planu zarządzania nieruchomością wspólną oraz planu remontów.

Rozliczamy roboty budowlane według obowiązujących katalogów i cenników w programach komputerowych. Negocjujemy ceny za wykonywane prace.

W zakresie robót technicznych dysponujemy wykwalifikowaną kadrą.

Zatrudniamy osoby w zróżnicowanych zawodach.